Shënim: Në këtë faqe, ju mund të parashtroni pyetje të ndryshme drejtuar institucioneve dhe zyrëtarëve të Komunës së Gjilanit.

Shënim: Të dhënat tuaja nuk do t’u ofrohen palëve të treta, por ato mbesin vetëm për komunikimin tonë të ndërsjellë. Pyetjet e pranuara nga kjo karakteristikë i adresojmë në sektorin përkatës me kontaktet tona dhe ju do të njoftoheni në momentin kur të marrim përgjigje.

Lini një Përgjigje