Ne mirëpresim kontributin tuaj dhe ju inkurajojmë ta bëni një gjë të tillë. Ju mund të kontribuoni në ckapopret.org duke u regjistruar si kontribuues në platformë për të treguar parregullësit e ndryshme në Komunën e Gjilanit. Ju inkurajojm që gjatë tregimit, rastet t’i shkruani kuptueshëm dhe me të dhëna të sakëta. Rastet do të verifikohen prej stafit të platformës.

Ju mund të kontribuoni edhe si krijues i përmbajtjeve. Për ta bërë një gjë të tillë ju duhet të regjistroni dhe duhet t’u përmbaheni udhëzimeve editoriale:

  • Artikulli juaj duhet të jetë punim i juaji me përmbajtje origjinale;
  • Informacioni në artikull duhet të ketë lidhje me fushëveprimin e platformës;
  • Ne e rezervojmë të drejtën për të redaktuar artikullin para se të publikohet;
  • Artikulli nuk publikohet nëse nuk përmbush rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore;
  • Ne inkurajojmë mendimin kritik dhe debatin. Sido që të jetë, ju duhet t’u përmbaheni rregullave etike pa ofenduar të tjerët. Nuk është e pranueshme gjuha e nxitjes së urrjetjes.

Ju mund të na kontaktoni kur të doni duke shfrytëzuar kontaktet tona për pyetje dhe komente.

FALEMINDERIT QË KONTRIBUONI!